Charca Virtual
You are not logged in. (Login)

Hegoaldeko Igel Geldiezinaren Kudeaketa Plana

Plan de Gestión de la Ranita Meridional Inquieta

 • Espezie zapaltzaile zabalkuntza bidezko habitat naturalaren kutsadurak, anfibio honen ohiko garapena galarazten du.
  SARTU/ENTRAR La contaminación de su hábitat natural por la expansión de especies dominantes invasoras impide el normal desarrollo de este pequeño anfibio.


  Putzu hau eta bere ingurua, bereziki egokituak izan dira Galtzeko Arriskuan dagoen espezie sailkatu honen biziraupena ziurtatzeko.
  Esta charca y su entorno han sido especialmente acondicionados para asegurar la supervivencia de esta especie catalogada en Peligro de Extinción.

  Zure laguntza behar-beharrezkoa dugu. Ez aldatu ingurua eta ez sartu kanpoko espezierik.


  Es imprescindible tu colaboración: no alteres el medio y evita introducir especies foráneas.